ÜZLETFEJLESZTÉS ÉS TANÁCSADÁS,
INFORMATIKAI MEGOLDÁSOK,
MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS,
SZAKÉRTELEM
Business development and consulting,
IT solutions,
Quality assurance,
Expertise
BUSINESS DEVELOPMENT UND -CONSULTING,
IT-LÖSUNGEN,
QUALITÄTSSICHERUNG,
EXPERTISE

RÓLUNKABOUT USÜber uns

Az L&P Solutions tevékenységének középpontjában a vállalatok, pénzügyi szervezetek működésének hatékonyságát támogató, testre szabott informatikai és üzleti megoldások kialakítása, valamint az üzletiviteli folyamatok fejlesztése áll.

Szakértői csapatunk tapasztalatai alapján úgy tervezzük meg, építjük fel megoldásainkat, hogy azok kézzelfogható üzleti eredményeket biztosítsanak ügyfeleink számára. Az L&P Solutions erőssége az üzleti igények megértése és támogatása, majd az üzleti elvárásoknak és a helyi informatikai környezet által meghatározott kereteknek megfelelő IT megoldás megtervezése és kialakítása. Az IT területek számára az üzlet elvárásait tükröző és megvalósítható specifikációt, valamint a meglévő környezetbe illeszkedő rendszert szállítunk.

The main focus of L & P Solutions' activities is on the design of tailor-made IT solutions to develop the effective operation and business processes of companies and financial institutions.

Based on the experience of our team of experts, we are building our solutions to deliver tangible business results to our customers. Our strength is to is to understand and support that business needs, and to design and develop an IT solution according to the business needs and within the framework of the local IT environment.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit von L&P Solutions steht die Gestaltung maßgeschneiderter Informatik- und Geschäftslösungen, welche die Effizienz von Unternehmen und finanziellen Institutionen fördern, sowie auch die Entwicklung von betriebswirtschaftlichen Prozessen.

Az üzleti területeket – ismerve a megvalósítás lehetőségeit – támogatjuk igényeik kiteljesítésében, megfogalmazásában, miközben levesszük vállukról a „bitekben” való gondolkodás terhét. Fontos célnak tartjuk, hogy a munkánk nyomán az elért üzleti és technológiai eredmények beépüljenek a cég mindennapi operatív működésébe.

Az L&P Solutions szakértői csapata az elmúlt években európa számos országában vezette be sikerrel megoldásait, sok esetben regionális standardokat kialakítva vált a informatikai és tanácsadói piac egyik jelentős szereplőjévé.

For the IT areas, we provide a realistic specification which is reflecting the business expectations and a system that is compatible with the existing environment. Knowing the possibilities of implementation, we can support the business areas in formulating their needs while we take the burden of thinking “in bits" off their shoulders. We believe it is very important that the business and technological results achieved through our work can be integrated into the daily operations.

Over the past few years, our team of experts has been successful in many European countries and has become one of the most important participants in the IT and consulting market by establishing regional standards.

Im Mittelpunkt der Tätigkeit von L&P Solutions stehen maßgeschneiderte IT- und Branchenslösungen, welche die Effizienz von Unternehmen und Finanzdienstleistern erhöhen, sowie auch die Entwicklung von Unternehmensprozessen.
Auf der Grundlage der Erfahrungen unseres Expertenteams planen und gestalten wir unsere Lösungen so, dass diese unseren Kunden greifbare Geschäftsergebnisse garantieren. Die Stärke von L&P Solutions liegt im Verständnis und der Unterstützung der geschäftlichen Anforderungen,der Planung und Gestaltung von IT-Lösungen mit messbaren Ergebnissen als Nutzen und im Rahmen der jeweiligen IT-Umgebung. Für die IT-Bereiche liefern wir umsetzbare Spezifikationen, die den Anforderungen der Fachbereiche entsprechen, und ein System, das mit der bestehenden Umgebung kompatibel ist.

PARTNEREINK Our Partners Unsere Partner

Ügyfeleink CUSTOMERS Unsere Kunden

Szolgáltatások Services Unsere Dienstleistungen

DIGITALIZÁCIÓ Digitization DIGITALISIERUNG
DIGITÁLIS ÜGYFÉLIGÉNYEK ÉS ÜGYFÉLÉLMÉNY ÜZLETI ÉS TECHNIKAI ÖSSZEHANGOLÁSA BUSINESS AND TECHNICAL COORDINATION OF DIGITAL CUSTOMER NEEDS AND CUSTOMER EXPERIENCE FACHLICHE UND TECHNISCHE HARMONISIERUNG VON DIGITALEN KUNDENANFORDERUNGEN UND HERAUSRAGENDE KUNDENERLEBNISSE

Minden, amit nemcsak a digitális bennszülöttek várnak el, és hozzájárul a szervezet modernizálásához. Everything that not only the digital natives expect and can contribute to the modernization of the organization. Alles, was nicht nur von Digital Natives erwartet wird, und zur Modernisierung der Organisation beiträgt.

CRM
OPERATÍV ÉS ANALITIKUS RENDSZEREK ÜZLETI ÉS TECHNIKAI MEGVALÓSÍTÁSA BUSINESS AND TECHNICAL IMPLEMENTATION OF ANALYTICAL AND OPERATIONAL CRM SYSTEMS FACHLICHE UND TECHNISCHE IMPLEMENTIERUNG VON OPERATIVEN UND ANALYTISCHEN CRM-SYSTEMEN

Értékesítési és ügyfélkiszolgálási folyamatok felmérése és rendszerszintű támogatása, kiemelt ügyfélélmény biztosítása. Evaluation of the sales and customer service processes, system support to ensure the best possible customer experience. Bewertung und Entwicklung von Vertriebs-, Marketing- und Kundenservice Prozessen, System Support, um das bestmögliche Kundenerlebnis sicherzustellen.

SALES EFFECTIVENESS & CHANGE MANAGEMENT SALES EFFECTIVENESS & CHANGE MANAGEMENT SALES EFFECTIVENESS & CHANGE MANAGEMENT
ÉRTÉKESÍTÉSI SZERVEZET HATÉKONYSÁGI TARTALÉKAINAK FELTÉRKÉPEZÉSE OVERVIEW OF THE RESERVES IN THE EFFICIENCY OF A SALES ORGANIZATION ANALYSE DES PRODUKTIVITÄTSPOTENTIALS VON VERTRIEBSORGANISATIONEN

Az értékesítési szervezetben rejlő tartalékok feltérképezése, hatékonyság fejlesztése, a változások menedzselt bevezetése. Allocation of the reserves of a sales organization, improvement of efficiency, change management. Analyse des Potentials von Vertriebsorganisationen, Entwicklung zur Effizienzsteigerung im Vertrieb, Change Management.

FRONT END FRONT END FRONT END
INFORMÁCIÓ ÉS ÜGYINTÉZÉS EGY HELYEN INFORMATION AND ADMINISTRATION IN ONE PLACE INFORMATION UND PROZESSBEARBEITUNG AN EINEM ORT

Egységes felület személyre és munkakörre szabott információval, a munkavégzést vezető integrált megoldás. Uniform interface with personalized and job specific information, the work support integrated solution. Einheitliche Benutzeroberfläche mit personalisierten Informationen, und die Arbeitsprozesse unterstützende, integrierte Lösungen

ÜZLETI INTELLIGENCIA BUSINESS INTELLIGENCE BUSINESS INTELLIGENCE
VÁLLALATI ADATVAGYON TELJESKÖRŰ KIAKNÁZÁSA Full use of corporate data assets UMFASSENDE ANALYSE UND NUTZUNG DES DATENPOTENTIALS VON UNTERNEHMEN

Adattárházon, Big Data rendszereken alapuló, szerepkörök mentén egyedi, mégis egységes dashboard megoldás, jelentés szolgáltatás. Individual by role concept and yet uniform dashboard solution, reporting system based on data warehouse and big data systems. Individuelle und einheitliche Dashboard-Lösung im Einklang mit dem Rollenkonzept auf der Basis von Data Warehouse und Big Data Systemen, Reporting System.

FEJLESZTŐ ÉS TÁMOGATÓ KÖZPONT DEVELOPMENT AND SUPPORT CENTER ENTWICKLUNGS- UND SUPPORT CENTER
Egyedi alkalmazások fejlesztése, üzemeltetése DEVELOPMENT AND MAINTENANCE OF INDIVIDUAL APPLICATIONS ENTWICKLUNG UND BETRIEB VON INDIVIDUELLEN ANWENDUNGEN

Fejlesztés széleskörű technológiai szekértelemmel rendelkező bázisra támaszkodva. Az alkalmazások támogatása teljes életciklusuk alatt. Development of applications based on an expert team with extensive technical experience. Support for the entire life cycle of the application. Entwicklung von Anwendungen mit Hilfe von Expertenteams mit umfangreicher technischer Erfahrung. Support für den gesamten Lebenszyklus der Anwendung.

WORKFLOW ÉS FOLYAMAT MENEDZSMENT WORKFLOW AND PROCESS MANAGEMENT WORKFLOW- UND PROZESSMANAGEMENT
Munkafolyamatok vezérlése Control of Work processes STEUERUNG VON ARBEITSPROZESSEN

Transzparens és menedzselt munkafolyamatok tervezése és bevezetése a hatékonyság növelése érdekében. Increase efficiency with the planning and implementation of transparent and controlled work processes. Planung und Einführung von transparenten und verwalteten Arbeitsprozessen im Interesse einer größeren Effizienz.

Teszt management & QA QA & Test Management Test-Management & QA
RENDSZEREK MINŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA ENSURING SYSTEM QUALITY GARANTIERTE SYSTEMQUALITÄT

A gondtalan rendszerhasználat alapjainak megteremtése; funkcionális, integrációs, felhasználói, biztonsági, performancia tesztek tervezése és végrehajtása. Create a stress-free system based on the use of functional, integration, user, security and performance tests. Schaffung der Grundlagen für eine problemlose Systemverwendung; Planung und Durchführung von funktionalen, integrativen, anwenderseitigen Sicherheits- und Leistungstests.

Karrier CARREER Karriere

Ha ezt olvassa, akkor reményeink szerint érdekesnek találja az általunk kínált és végzett feladatokat. If you are reading this, we hope you are interested in our offered and performed tasks. Wenn Sie an unserem Karriere-Angebot Interesse haben, freuen wir uns über Ihr Interesse an den von uns angebotenen Positionen finden können.

 

Folyamatosan keresünk kollégákat: We are always looking for colleagues: Wir suchen fortlaufend KollegInnen in folgende Positionen:

 • Projektvezető Project Manager Projektleiter
 • Business analyst Business analyst Business Analyst
 • BI / DWH szakértő BI / DWH experts BI / DWH Experte
 • .NET és JAVA technológia szakértő
  (fejlesztő, architect, stb.)
  .NET And Java technology experts Experte für .NET- und JAVA-Technologien
  (Entwickler, Software-Architekt usw.)

Miért jelentkezz?
Mi vár Rád?
Why should you apply?
What can we offer?
Warum sollten Sie sich bewerben?
Was können wir bieten?

 • szakmai kihívás professional challenges Berufliche Herausforderungen
 • jó hangulat good work climate Gutes Betriebsklima
 • csapatépítő programok regular team building Regelmäßiges Teambuilding
 • fejlődési és karrier lehetőség development and career opportunities Entwicklungs- und Karrieremöglichkeiten
 • megbecsülés és elismerés respect and recognition Respekt und Anerkennung
 • versenyképes fizetés competitive salary Kompetitives Gehalt
 

Amennyiben úgy érzed, hogy szívesen lennél része csapatunknak, akkor küldd el szakmai életrajzodat! If you would like to become a member of our team, we look forward to receiving your application. Wenn auch Sie gerne Mitglied unseres Teams werden möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

info@lpsolutions.hu

bencsik.krisztina@lpsolutions.hu